Resultat för 2012 från 4:e distriktet, Transportgruppen Syd-Ost och
                 Supermästerskapet med 2:a distriktet.