Välkomna till Öresundsbrevduvan
  

      Our sponsor...
          VET SCHROEDER + TOLLISAN B.V. 

Buy.com Computer Products

 Site Uppdate
2018-04-21

Information inför säsong 2018.
Öresundsklubben 2018..                                           
Duvorna till Tönder flygningen 30/6-2018 
lämnas Torsdagen 28-06-201
8
i Malmö kl 18:30

Max 15 duvor per slag
Glöm ej att anmäla er, sista anmälnings dagen 17/6-2018

                                                                                                            
                          

Go to Website / Till Webbsidan
Uppsläppsbevis / Kaltenkirchen

 

 

I år tävlar vi om mer pengar än man någonsin gjort i Svenska Brevduvefördundet.