Välkomna till Öresundsbrevduvan
  

      Our sponsor...
          VET SCHROEDER + TOLLISAN B.V. 

Buy.com Computer Products

 Site Uppdate
2018-10-08

Prislista från Slut flygningen Tönder 2018-06-30                                           
Klubben läggs ner och kommer att formas
om och startas upp igen 2019.
Deltager kommer att bjudas
in personligen.
                                                                                                          
                          

Go to Website / Till Webbsidan
Uppsläppsbevis / Kaltenkirchen

Klubben kommer även i sin nya utformning att försöka erbjuda samma  fantastiska priser som förut.
I vilken klubb kan man vinna så fina priser som i Öresundsklubben?