Bild kollage från Öresundsklubbens prisutdelning 2006.

.

Öresundsklubbens prisbord 2006.